Buurtbus Beemster


Welkom op onze site

Vervoerregio Amsterdam heeft de concessie voor busmaatschappij EBS verlengd.
Dus onze dienstregeling blijft ongewijzigd tot en met december 2023.

DIENSTREGELING PER 3 MAART 2019

Gewoonlijk gaan de nieuwe dienstregelingen in het openbaar vervoer jaarlijks in per medio december.
Landelijk is er geen wijziging, maar bij EBS gaat deze keer de nieuwe dienstregeling later in.
Dat heeft te maken met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Die ging per 22 juli rijden en per zelfde datum kwam EBS met een gewijzigde dienstregeling. Buslijnen vervielen, er kwamen nieuwe buslijnen voor terug en routes en rijtijden werden gewijzigd.
Nu wordt er eerst goed bekeken wat de gevolgen zijn van deze wijzigingen. Zoals aanbod reizigers per halte en reizigersbewegingen.

Als gevolg van die evaluatie wordt de nieuwe dienstregeling dus ingevoerd per 3 maart 2019.

=============