Buurtbus Beemster


Buurtbus Beemster krijgt permanente Status

Op woensdag 17 oktober vond er in het gemeentehuis te Middenbeemster overleg plaats tussen Stadsregio Amsterdam, vervoersmaatschappij Arriva, vertegenwoordigers van de gemeente Beemster en het bestuur van de buurtbus.

Aan het eind van deze bijeenkomst werd door Stadsregio Amsterdam en Arriva, de belangrijkste participanten, groen licht gegeven voor een permanente status voor de Buurtbus Beemster. Het betekent dat de buurtbus wordt opgenomen in het bestek Openbaar Vervoer Concessie Waterland. Een mooi resultaat voor alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de buurtbus.

Begin januari van dit jaar begon de buurtbus, na wat aanloopproblemen, te rijden. De route ging van het Waterlandziekenhuis in Purmerend via Zuidoostbeemster, Middenbeemster en Westbeemster naar Noordbeemster.
Door Stadsregio Amsterdam was een streefgetal van 80 passagiers per week gesteld. Daar kwam de buurtbus in de eerste drie maanden bij lange na niet aan. Het bleef ergens tussen de 40 en 50 steken. In maart en april kwamen er plotseling pieken. Een week met 60 of zelfs 70 passagiers. Dat was voldoende om eind juni de proefperiode met een halfjaar, tot december 2007, te verlengen.
Om meer reizigers te krijgen werd in mei de route in Middenbeemster aangepast en ging de buurtbus langs het NS-station aan het Beatrixplein in Purmerend rijden. Het was moeilijk vaststellen of deze wijziging het beoogde resultaat opleverde, want de vakantietijd brak aan. Maar, waar in Nederland tijdens de vakantieperiode het aantal reizigers met een procent of twintig terugloopt, bleef de buurtbus stabiel tussen de 60 en 70 passagiers vervoeren. Geen teruggang in deze periode was een teken aan de wand, want eigenlijk betekende dat vooruitgang.

Zowel van inwoners uit de Beemster als De Rijp kwam de vraag voor een verbinding naar De Rijp. Aangezien er voor het traject Noordbeemster / Westbeemster zo goed als geen belangstelling was, werd de route, na overleg met Stadsregio Amsterdam en Arriva, eind augustus aangepast. In plaats van Noordbeemster werd per 27 augustus de Grote Dam in De Rijp het eindpunt.
De vakanties waren inmiddels voorbij en de resultaten van deze routewijziging liegen er niet om. De aantallen zijn sinds die tijd niet meer onder het streefgetal van 80 passagiers per week geweest. Wekelijks worden nu tussen de 90 en 100 reizigers vervoerd, met zo af en toe een uitschieter waarbij de 100 wordt overschreden.

Deze ontwikkeling heeft Stadsregio Amsterdam doen besluiten de buurtbus op te nemen in het bestek. Voorzitter Jaap Jansen was verguld met het behaalde succes. Hij heeft een jaar geleden keihard gewerkt om dit project van de grond te krijgen. Uiteraard mag hij dan met enige trots dit resultaat voor een groot deel op zijn conto bijschrijven.
Het is even wennen geweest, maar de inwoners van de Beemster en nu ook De Rijp beginnen steeds meer vertrouwd te raken met de buurtbus. Zo is er intussen een behoorlijke kring van vaste klanten. De vrijwillige chauffeurs krijgen regelmatig van de passagiers te horen hoe blij men met de bus is.
Overigens kunnen ze bij de buurtbus nog wel enkele vrijwilligers gebruiken. Lijkt het u wat om eens per week of eens in de twee weken een paar uur te rijden, neem dan even contact op met één van de bestuursleden of meldt u aan via deze website onder de link ‘contact’.