Buurtbus Beemster


Vereniging Buurtbus Beemster een feit
Middenbeemster 4 februari 2008

In de kantine van het Gemeentehuis Beemster vond op maandag, 4 februari 2008 een belangrijke bijeenkomst plaats. Buurtbus Beemster heeft na een proeftijd van een jaar zijn bestaan bewezen en was op deze gedenkwaardige avond klaar voor de oprichting van de Vereniging Buurtbus Beemster.Alle vrijwilligers/chauffeurs, het voorlopige bestuur, vertegenwoordigers van Arriva en enkele belangrijke VIPS: notaris P.J.Rietbergen, zoals de wethouders J.Klaver(Beemster) en J.v.d.Goot (De Rijp) en R.v.d.Ploeg van Stadsregio, waren daarbij aanwezig.

Nieuwe garage
Het object waar het allemaal om ging, stond buiten in het duister voor het bordes van het Gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst deelde wethouder Klaver mee, dat voor de buurtbus een nieuwe goede garage zal worden neergezet, namelijk op de plek waar voorheen de kantine van Handbalvereniging Beemster heeft gestaan. Voor de chauffeurs was dit een belangrijke mededeling. Immers de eerste rit was vaak in een steenkoude bus met beslagen ruiten en bij vorst een bevroren slot en ook nog eens krabben.
Ad Interim voorzitter Jaap Jansen zette in zijn welkomstwoord nog even zijn rechterhand Hans Plantfeber, die alles altijd tot in de puntjes heeft geregeld, in het zonnetje. "Zonder hem waren we nergens", stelde hij vast. Jansen concludeerde, dat de Buurtbus zijn bestaansrecht heeft bewezen met steeds meer passagiers.
Vervolgens introduceerde hij notaris Rietbergen, die op deze avond voor het ondertekenen van de Statuten present was.
vlnr.: P.J. Rietbergen, J.Klaver, D.v.d.Goot en R.v.d.Ploeg Rietbergen had het fenomeen van de Buurtbus Beemster met de halte pal voor zijn deur wel degelijk kunnen vaststellen en vond dat een verheugend feit. Om geen onzekerheid te laten bestaan omtrent de datum van inschrijving van de Vereniging in het Handelsregister vertelde de notaris, dat deze per 7 januari 2007 zijn beslag zou vinden. Dus niet op 4 februari 2008. "Daar kunnen jullie al vast rekening meehouden in verband met de viering van het eerste lustrum", verzekerde hij.
De ondertekening
En toen kon de officiële handeling een aanvang nemen. Na elkaar namen de heren Jaap Jansen, Hans Plantfeber, Piet Stroet, Hans van der Ahé en Jan Roest plaats achter de paperassen om hun handtekening te zetten, waarmee de oprichting van de Vereniging Buurtbus Beemster een feit is geworden.
   
Wethouder v.d.Goot van De Rijp verklaarde, dat hij de uitbreiding van de Buurtbus Beemster met een kleine doorsteek naar De Rijp een toe te juichen ontwikkeling vond, ook al waren er aanvankelijk bedenkingen ten aanzien van de in Graft-deRijp e.o. rijdende 55plus bus, een belbus die van huis tot huis rijdt. Beide busdiensten hebben hun eigen merites en ze betekenen geen concurrentie voor elkaar. Het feit dat Rijpers nu met de bus rechtstreeks naar bijvoorbeeld het Waterland Ziekenhuis kunnen, vond hij een enorme verbetering.
Bestuursverkiezing
Voor de verkiezing van een nieuw bestuur moet een nieuwe vergadering worden belegd. Tot zolang blijven de vijf interim bestuurders in functie.

Janssen had ook nog een prettige mededeling, namelijk dat de eerste sponsor voor de Buurtbus Beemster binnen was: “Beemster kaas”, die een contract van twee jaar heeft aangeboden met een mooi bedrag, dat geheel aangewend kan worden ten behoeve van de vrijwilligers.

Een sociale gebeurtenis
Daarna waren de officiële handelingen verricht en de sprekers uitgesproken; nu konden de vrijwilligers ook even hun zegje doen. Hoe betrokken de vrijwilligers bij hun project zijn, bleek wel uit de vragen, die gesteld werden.

Een aantal van de opmerkingen:

  • De 'oude brik' doet het nog goed, maar er zitten wel wat deuken in.
  • Komt er in de garage ook plek voor een tweede bus; we moeten immers toekomstgericht denken. Bijvoorbeeld een rechtstreeks verbinding naar Nova Where, waarvoor nu nog een zeer omslachtige reis met de Arrivabus moet worden gemaakt. Een route via Oosthuizen, Middellie en Kwadijk werd in dit opzicht ook genoemd.
  • Parkeren bij het Ziekenhuis Waterland levert nog wel eens problemen op, omdat de parkeerplaats bezet blijkt te zijn.
  • Ook is er op nog geen routeaanduiding van de Buurtbus bij het ziekenhuis
  • Bij Middelwijck is het een ellende voor de Buurtbus. Ook daar staan geparkeerde auto's waardoor de doortocht en het draaien wordt bemoeilijkt. "De bouw duurt te lang," werd opgemerkt.
  • Rijden door de Rijp, hoewel dat meer passagiers opbrengt, is vaak ook geen sinecure.

De vergadering eindigde met een gezellige kout, want de Buurtbus Beemster is ook een sociaal gebeuren.