Buurtbus Beemster


Vrijwilligers Buurtbus Beemster een dagje met elkaar op stap

Op zondag 3 oktober was het jaarlijks dagje uit voor de vrijwilligers van de Buurtbus Beemster. Met twee door Arriva ter beschikking gestelde luxe Q-liners met in de eerste bus Rinus van den Bosch en in de tweede bus Joop Verdam achter het stuur ging het met zevenenzestig mensen eerst richting Space Expo te Noordwijk. Space Expo is het officiële bezoekerscentrum van ESTEC, de Ne-derlandse vestiging van ESA, the European Space Agency. De vrijwilligers van de buurtbus werden daar ontvangen met koffie en appelgebak.

Daarna drie groepen geformeerd en met een gids per groep rondgeleid. Je wordt meegenomen op een reis langs verre planeten en prachtige Melkwegstelsels. In de tentoonstelling wordt op leuke wijze kennis gemaakt met ruimtevaart in al haar facetten. Naast de rijke historie toont Space Expo ook de toepassingen én de techniek achter de ruimtevaart.

Via een mooie rit door Wassenaar ging het naar de Pier in Scheveningen. Het was die zondag prachtig weer.

 

Daardoor stond er een lange file richting strand. Om tijd te winnen zijn de chauffeurs Rinus en Joop niet in de file gaan staan, maar via een voor lijnbussen bestemde busbaan gereden, waardoor wat sneller bij het res-taurant kon worden geparkeerd. In het pannenkoekenhuis, helemaal aan het eind van de Pier, de lunch gebruikt.

Na de lunch om ongeveer kwart over drie aangekomen bij het Bin-nenhof in Den Haag. Daar stonden opnieuw drie gidsen te wachten om een rondleiding te geven over en rond het Binnenhof. Helaas is het op zondag niet mogelijk binnen de gebouwen een bezoek te brengen aan de Eerste en Tweede Kamer. Maar ook buiten viel er genoeg te zien en daarbij, het was prachtig weer.

Het gaat tegen half vijf in de middag naar de laatste attractie van die dag. Rinus en Joop parkeren de bussen voor de deur bij het Omniversum. Het Omniversum is een grootbeeldfilmtheater.

De films worden door een geavanceerde tech-niek op een enorm projectiescherm geprojecteerd. Het scherm heeft de vorm van een halve bol en loopt half rondom het publiek.

Dit koepelscherm is zo groot als een half voetbalveld. Overal om je heen zie je het beeld van de film. Het was ronduit spectaculair.

 

Om 18:00 uur ging het van Den Haag richting Beemster. Om 19:15 uur arriveerden de bussen bij het ‘Pannenkoeken- en Spijshuis’ in Middenbeemster voor het diner. De ontvangst was zoals de voorgaande jaren; allerhartelijkst. Aanwezig waren ook de heren Gerard Schokker en Maarten Post van Arriva. Maar-ten Post bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. Het dagje uit is mogelijk door een toelage van Stadsregio Amsterdam. Door de jaarlijkse sponsoring van Beemster Kaas kan deze dag aanzienlijk luxer worden aangekleed.

Het is Jaap Jansen die het jaarlijks dagje uit van de vroege ochtend tot de late avond regelt. Hij zoekt uit, informeert, telefoneert, e-mailt en maakt afspraken. Toch is het op de dag zelf nog wel eens nodig om het programma enigszins bij te sturen. Dan vindt er bij tijd en wijle midden op straat overleg plaats.

Omhoog