Buurtbus Beemster


Buurtbusdag - zondag 5 oktober 2014
Net als vorig jaar was het verzamelpunt bij de Golfclub Beemster aan de Volgerweg in Middenbeemster. In tegenstelling tot vorig jaar was de verzameltijd niet om 10:00 uur, maar aanzienlijk vroeger. Namelijk al om 09:52 uur. De door EBS ter beschikking gestelde bussen kwamen op de afgesproken tijd van 10:00 uur voorrijden.
 

Behalve in 2007 zijn alle daaropvolgende jaren onze vaste chauffeurs op die dag Rinus van den Bosch in de eerste bus en Joop Verdam in de tweede bus.

Onbekende bestemming
Het ging eerst richting Enkhuizen. Niet naar het Zuiderzeemuseum, zoals in de bus door enkelen werd geopperd.
De traditie wil dat niemand weet waar we zo’n dag naartoe gaan; dus raden maar. Gewoon doorrijden, over de dijk naar Lelystad. En daar ligt de Bataviawerf, ons doel voor deze dag.

     
Ontstaansgeschiedenis van de Bataviawerf
De Bataviawerf is opgericht in 1985. Willem Vos, een bouwer van traditionele houten schepen, kreeg toen voor zijn idee om een replica van het schip Batavia te bouwen een terrein toegewezen aan de kust van het Markermeer.
De Bataviawerf heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een centrum voor historische scheepsbouw. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke en ambachtelijke bouwmethoden, terwijl tevens onderzoek wordt gedaan naar scheepsbouwtechnieken uit met name de 17e eeuw.
 
  De bouw van op authentieke wijze gebouwde historische schepen trok vanaf het begin veel aandacht van bezoekers.
De werf werd daardoor ook een toeristische attractie. Daarnaast werd de bouw van historische schepen opgezet als een leer- en werkervaringsproject voor jongeren.

We werden daar ontvangen met koffie en gebak. Na de koffietafel wer-den we gesplitst in vier groepen en kregen een rondleiding.
De Batavia.
De Batavia was een Nederlands spiegelretourschip uit de 17e eeuw. Het wrak bevindt zich momenteel in een museum in Fremantle in Australië. In de jaren 1985-1995 is een reconstructie gebouwd.
Het VOC-schip de Batavia werd tussen 1627 en 1628 op de Peper-werf in Amsterdam gebouwd.
Het schip vertrok voor het eerst op 29 oktober 1628, onder bevel van schipper Adriaan Jakobsz. Eigenlijk was de leider van de expeditie opperkoopman François Pelsaert. De schipper was verantwoordelijk voor de goede vaart, maar hij moest wel bevelen aanvaarden van de opperkoopman.
Op 14 april 1629 kwam het schip aan op Kaap de Goede Hoop om te foerageren. Na acht dagen vertrok het weer.
 
Had je hoge nood;
géén probleem.
Toiletten waren aan boord.
  Op 4 juni 1629 sloeg het schip lek op een rif van de Wallabi-groep voor de Australische westkust.
Een deel van de opvarenden bleef achter op enkele eilandjes, terwijl een andere groep met een sloep naar Batavia zeilde om hulp te halen. Van de 341 opvarenden van de Batavia kwamen er uiteindelijk slechts 68 in Batavia aan.
En dan is het hoog tijd om zelf aan boord te klimmen.
Goed luisteren naar wat er verteld wordt. Want al gaat het over vroeger, voor ons is alles nieuw.
 
En dan is het hoog tijd om zelf aan boord te klimmen. Goed luisteren naar wat er verteld wordt. Want al gaat het over vroeger, voor ons is alles nieuw.   Uiteraard blijven we niet alleen aan dek, maar gaan ook de ruimen in. Let op, in de 17e eeuw hadden mensen de grootte van een smurf of zoiets. Dus niet je hoofd stoten

 
Uiteraard blijven we niet alleen aan dek, maar gaan ook de ruimen in. Let op, in de 17e eeuw hadden mensen de grootte van een smurf of zoiets. Dus niet je hoofd stoten.   Na de rondleiding stond de lunch klaar. Daarna kregen we nog een lezing wat men vroeger meenam aan proviand.

 

Proviand aan boord.
Proviand ging er volop mee aan boord. Onderweg werd waar mogelijk gefoerageerd wanneer ergens werd aangelegd. Daarnaast werd er gevist en onderling met andere schepen uit het konvooi uitgewisseld.
Aan boord werd sla en sterrenkers verbouwd, werden varkens en kippen ge-houden, in het ruim lagen kazen, vaten met gedroogd vlees, bonen, meel, bier en wijn. De maaltijden braken de monotonie van de lange dagen op zee tijdens een maan-denlange reis. Een beest, dat ’s morgens dood is gemaakt, moet ’s middags gegeten worden, anders is het bedorven.

 
Het is 16:00 uur. Nog even een uurtje in het restaurant zitten, waar voor ons het Bataviakoor optreedt   Terwijl het koor zingt, laven de stoere zeelui hun dorst aan de bar.
 

Om even na vijf uur in de middag rijden we terug naar Middenbeemster.

Net als vorig jaar is het diner bij het restaurant van de Beemster Golfclub.

Daarbij zijn van EBS aanwezig, Rina Boshuisen-Coenen en Dirk Vonk, met partners.


 

 


 
Kort na halftien komt er een eind aan deze achtste buurtbusdag.   Charles de Groot, die je op de foto rechts vanaf de Batavia over de woelige baren ziet turen of Kaap de Goede Hoop al in zicht is, heeft de foto’s gemaakt. Je kunt bij hem een cd met alle foto’s bestellen.