Buurtbus Beemster


Buslijn 416 heeft sinds december 2014 WIFI en Reizigersinfo

Buslijn 416 heeft sinds december 2014 wifi en reizigersinfo
Buslijn 416 (Buurtbus Beemster) die van Purmerend via de Beemster naar De Rijp – vice versa - rijdt, is in december 2014 uitgerust met wifi en het reizigersinformatiescherm.
Een constructief gesprek met Wim Kurver (directeur EBS) en Jasper Vermeer (marketing en communicatie EBS) met het bestuur van de Buurtbus Beemster heeft geleid tot deze aanpassing.
De buurtbus ging in 2007 rijden. Dat eerste jaar kwam het aantal reizigers uit op bijna 3.800. Volgens Stadsregio Amsterdam niet slecht en zij wisten te garanderen dat het wel goed zou komen met het reizigersaantal.

In 2014 zijn bijna 11.000 reizigers vervoerd. Zowel Stadsregio Amsterdam als EBS zijn daar meer dan content mee.
Waren het vooralsnog de Rijpers en Beemsterlingen die gebruik maakten van de bus, de laatste twee jaar gaan er volgens het bestuur steeds meer ‘vreemdelingen’ mee. Mensen uit alle delen van Nederland en daarbuiten, die naar De Rijp of het werelderfgoed Beemster willen. Dus als buurtbuschauffeur is het handig om ook een beetje de Engelse taal machtig te zijn.
Sinds 1 juli 2014 wordt op de buurtbus gewerkt met de ov-chipkaart. Ook dat heeft voor meer reizigers gezorgd.
Voor EBS is het duidelijk dat lijn 416 een volwaardige buslijn is geworden en het verzoek van het bestuur van de buurtbus werd meteen ingewilligd. Het betekent dat in alle buurtbussen de aanpassing met wifi en reizigersinfo is gerealiseerd.

Op de pagina ‘informatie’ staat een foutje in mijn naam. Is me nu pas (na acht jaar dus) opgevallen. Mijn voorletter is niet ‘H’ maar ‘J’. Ik ben naar mijn moeder (Johanna) vernoemd. Johannus dus.

Op de pagina ‘nieuws’ moet bij het verhaal over de tot standkoming bij ‘Vrijwilligers’ een zin worden toegevoegd.

Vrijwilligers
Stadsregio Amsterdam wilde alleen financiële steun geven als besloten werd samen met de gemeente Beemster en met vervoermaatschappij Arriva een buurtbusproject te starten.
Tussen de eerste plannen van Aangenaam en het starten van het buurtbusproject waren echter enige jaren verstreken zonder dat er daadwerkelijk sprake was van een goed plan. Dat was ondermeer de reden voor veel toenmalige vrijwilligers om zich als chauffeur terug te trekken. Een vrijwilliger/chauffeur op de buurtbus mag om verzekeringtechnische reden niet ouder zijn dan vijfenzeventig jaar. In 2014 is de eindleeftijd verhoogd. Je mag nu tot en met tachtig jaar rijden.