Buurtbus Beemster


Buurtbus Beemster vierde 10 jaar bestaan in De Kerckhaen
Een Beemstertegel voor de vereniging en Piet Stroet erelid
Westbeemster, 9 januari 2017    

Op zondag 9 januari werd in De Kerckhaen van Westbeemster door een groot gezelschap stilgestaan bij het feit dat Buurtbus Beemster als lijn 406 precies 10 jaar geleden voor het eerst uitreed om een dagelijkse verbinding tussen alle Beemster kernen en Purmerend v.v. te gaan onderhouden. Later werd De Rijp er bij getrokken.
Volgens Jaap Jansen voorzitter van Vereniging Buurtbus Beemster werd het jubileum wel op een ongewoon tijdstip gevierd, maar dit moment was juist gekozen. "Nu zijn er nog 14 vrijwilligers actief die zich vanaf het eerste begin hebben ingezet om de bus te laten rijden. Over vijf jaar zullen er namelijk al een heleboel niet meer actief zijn wegens het overschrijden van de maximum leeftijd van 80 jaar.

 
  En daarom was in de Kerckhaen van Westbeemster een bont gezelschap van (oud)-chauffeurs, sponsors, politici en genodigden aanwezig om het glas op de toekomst te heffen. Jansen memoreerde de negen vrijwilligers, die in de afgelopen tien jaar zijn overleden. Wat betreft de gemotiveerdheid om chauffeur op de Buurtbus te worden stelde hij vast dat in de beginperiode niet iedereen bleek te staan trappelen om achter het stuur van de buurtbus te kruipen. Met "Het was 'billenknijpen om het rooster rond te krijgen!" zette hij die bewering kracht bij, "Maar thans bestaat er een wachtlijst." Met tien- tot elfduizend passagiers per jaar concludeerde hij dat Buurtbus Beemster aan de verwachting heeft voldaan.
Ere wie ere toekomt: Piet Stroet    
 
De voorzitter nodigde daarna Piet Stroet op het podium om hem te bedanken voor diens onvermoeibare inzet om buslijn 416 verwezenlijkt te krijgen. "Als Piet er niet was geweest, dan was dit nooit voor elkaar gekomen", aldus Jansen. Er was ook een geschenk dat uitgepakt diende te worden. Hans Plantfeber hielp daarbij maar een beetje met het losmaken van het touwtje en zo kon ook de oorkonde aan het publiek getoond worden. Wegens zijn grote verdiensten werd Stroet tevens uitgeroepen tot erelid.
Ere wie ere toekomt: Vereniging Buurtbus Beemster
 
Na de toespraak van de voorzitter beklom wethouder verkeer en vervoer Dick Butter het podium en riep op zijn beurt Hans Plantfeber voor het voetlicht. Deze zeer bij het reilen en zeilen van de Buurtbus betrokken vrijwilliger roemde hij om zijn volhardendheid bij het geven van al dan niet gevraagd en soms kritisch advies. Als voorbeeld haalde hij de plaatsing van de abri in de nieuwe woonwijk aan. In de persoon van Plantfeber bedankte Butter de vereniging en alle mensen die bij Buurtbus Beemster zijn betrokken door het overhandigen van de Beemster tegel.
  Herman Brüheim, afgevaardigde van de sinds 1 januari 2017 Vervoerregio Amsterdam, deelde mee, dat hij in de archieven had gesnuffeld over de (voor)geschiedenis: de mogelijkheden en het officieel verzoek om een proef uit te mogen voeren voor zes maanden. Ook over de tellingen die zeer nauwkeurig werden bijgehouden; soms was zelfs naam en toenaam van de passagier bekend. Zo kon ook worden vastgesteld dat er wel eens meer reizigers meereden dan was toegestaan.
"Toen eind 2007 het aantal busreizigers op de gestelde vierduizend was bereikt, stopten de tellingen," aldus Brüheim. Uit al deze gegevens viel op te maken dat de buschauffeurs het altijd bijzonder gezellig vonden om de vele reizigers naar hun bestemming te vervoeren.
EBS
Na hem nam de directeur van de EBS, de heer Wim Kurver, de microfoon ter hand om de jubilerende Vereniging Buurtbus Beemster te feliciteren en hij had het over de toekomst. Hoewel: in het verleden ligt de basis voor de toekomst. Er zal veel veranderen, maar de goede dingen, zoals de Buurtbus moeten blijven.
Hij tipte aan, dat de subsidie van de overheid voor openbaar vervoer al van 80% naar 40% is teruggeschroefd. "Maar er zijn nieuwe technieken ontwikkeld die het mogelijk maken toch goed te kunnen functioneren".
Zijn verwachting is dat Buurtbus een belangrijk openbaar vervoersmiddel zal blijven.
 
 

Hospice
De Vereniging Buurtbus Beemster had besloten ter gelegenheid van dit jubileum een goed doel te steunen: het Hospice Thuis van Leeghwater. Na de toespraken was het tijd om de verzamelbak te openen, waarin door alle aanwezigen tijdens deze middag enveloppen met inhoud waren gedeponeerd. Anneke Goede, namens het Hospice, werd daarbij geassisteerd door Hans Plantfeber. Het totaalbedrag dat aan het Hospice werd toebedacht bedraagt maar liefst € 500.
Daarna was er muziek door het kwartet Han Hefting en zijn companen.
Al met al was dit jubileum door het weer eens gezellig samenzijn voor vele vrijwilligers een feest.

Omhoog