Buurtbus Beemster


BUURTBUSDAG - ZONDAG 1 OKTOBER 2017
  Net als vorig jaar vertrokken we vanaf de Golfclub Beemster aan de Volgerweg in Middenbeemster. Om kwart voor negen reden we weg met 66 mensen verdeeld over twee bussen. Zoals gewoonlijk met onze vaste chauffeurs Rinus van den Bosch in de eerste en Joop Verdam in de tweede bus.
Langs Amsterdam naar de A2 richting Utrecht. Een stukje voorbij Utrecht is langs de A27 onze koffiestop bij een restaurant in Meerkerk.

Na de koffie met gebak is het nog een goed halfuur rijden en dan zijn we op de eerste bestemming van deze dag.
Dordrecht
Daar staan vijf stadsgidsen op ons te wachten. Met ongeveer twaalf personen per groep trekken we Dordrecht in.
De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure te midden van veenmoerassen. De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thuredrith. Dit betekent "doorwaadbare plaats in de rivier Thure".
De oudste vermelding voor de stad dateert van rond 1120. Omstreeks dat jaar werd in een gedeelte van de Annalen van Egmond melding gemaakt van de moord op Graaf Dirk IV in 1049 'bij Dordrecht' (apud Thuredrech). De Hollandse graaf Willem I bevestigde in 1220 de stadsrechten van Dordrecht.
 
  Ze zijn daarmee de eerste plaats in Nederland met stadsrechten. Veel later, in 1275, volgde Amsterdam als tweede gemeente met stadsrechten.
Op grond van zijn oude papieren maakt Dordrecht sedert lang er aanspraak op de oudste stad van Holland te zijn. Door haar strategische ligging en het verkrijgen van stapelrecht in 1299 ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke stapelplaats. Dordrecht verhandelde vooral wijn, hout en graan. Rond 1400 had de stad ruim 8000 inwoners, waarmee het de grootste stad van Holland was. Een en ander geldt echter alleen voor de Staten van Holland (ongeveer Noord- en Zuid-Holland). Van de steden in het huidige Nederland zijn er meer die ouder zijn.
In 1421 kwam Dordrecht ten gevolge van de Sint-Elisabethvloed, waarbij grote delen van het achterland (Grote Waard) voorgoed verdronken, op een eiland te liggen.
In 1572 kwam te Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden stadhouder Willem I, prins van Oranje en steunden de opstand tegen de Spanjaarden.
In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waarbij de remonstranten tegenover de contraremonstranten stonden en waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de Statenbijbel zou opleveren, de eerste officiële vertaling in de Nederlandse taal.
 
  Binnen Holland werd Dordrecht vanaf de 18e eeuw overvleugeld door Rotterdam.
Door de eeuwen heen heeft Dordrecht een sleutelpositie ingenomen bij de verdediging van Holland, tot ver in de 20e eeuw was Dordrecht ook garnizoensstad.
Tijdens de mobilisatie van augustus 1939 werden er infanteristen en artilleristen naar Dordrecht gestuurd om het eiland te verdedigen.
In 1970 werden de gemeente Dubbeldam (toen ca. 10.000 inwoners) en het zuidelijk deel van de gemeente Sliedrecht aan de gemeente Dordrecht toegevoegd, zodat de gemeente het gehele Eiland van Dordrecht ging beslaan.

Wandel mee door het schitterende Dordrecht met de door Charles de Groot (onze huis-fotograaf) genomen foto’s.
De gidsen brengen ons aan het eind van de wandeling naar restaurant ‘Den Witten Haen’, gevestigd aan de Groenmarkt 19b. Gewoonlijk op zondag gesloten, maar voor 66 personen wilden ze wel open om de lunch te verzorgen. In het restaurant is de bediening in handen van mensen met een beperking, zoals het restaurant het zelf omschrijft.

Na de uitstekende lunch gaan we naar ons volgende reisdoel deze dag. Het is slechts een goed halfuur rijden.

 
  Leerdam
Deze plaats komt voor het eerst ter sprake in 1143 en wordt vermeld als Ter Lede of Ter Leede. Het is op dat moment een heerlijkheid van de Heren van der Leede, waaruit het geslacht Van Arkel ontsproot.
In 1382 verkrijgt Leerdam stadsrechten van Otto van Arkel, Leerdam ontving een tweede keer stadsrechten in 1407 van Willem VI van Holland.
De rijke historie van het stadje kan worden gevonden in goedbewaarde historische gebouwen zoals de Grote Kerk, het Hofje van mevrouw Van Aerden, de overgebleven en gedeeltelijk gerestaureerde stadsmuren van de Zuidwal en het Oude Raadhuis.


 
De monumentale stadsmuur aan de Zuidwal en de grachten laten zien hoe versterkt de stad Leerdam was. Er waren 4 poorten in de stadsmuur. Deze poorten zijn echter in de 19e eeuw gesloopt.
Vanaf de 18e eeuw werd het stadsleven sterk beïnvloed door de glas- en houtindustrie. De huidige Glasfabriek Leerdam is internationaal bekend als de ‘Royal Leerdam’.
  Wij gaan naar ‘De Glasblazerij Leerdam’ waar ook het Nationaal Glasmuseum is gevestigd.
We wandelen langs de stadsmuren over de hierboven omschreven Zuidwal.
Eenmaal binnen kunnen we de kunst van het glasblazen zien.
Na het bezoek aan de glasblazerij gebruiken we nog een drankje.
 
     
 
We rijden terug naar Midden-beemster voor het diner in restaurant Kavel II. Zoals gebruikelijk hadden we enkele gasten uitgenodigd. Dat waren Jan en Simone Al van de hortensia-kwekerij aan de Nekkerweg 52. Mede door hun financiële sponsoring konden we in januari ons tienjarig bestaan vieren.   Dan was met haar dochter aanwezig Nelleke Schenkkan van de gemeente Beemster. Zij zorgde ervoor dat we bij het ziekenhuis geen kaart meer trekken maar op een personeelspas het terrein op kunnen rijden.
Tegen halftien is deze dag voorbij en keert een ieder huiswaarts.

 

Deze dag is georganiseerd door Pie Wartenbergh. De foto’s zijn van onze vaste fotograaf Charles de Groot.