Buurtbus Beemster


Buurtbusdag op zondag 6 oktober 2019
Zoals inmiddels gewoon is geworden, vertrokken we vanaf de Golfclub Beemster aan de Volgerweg in Middenbeemster.
Om kwart voor negen reden we weg met zevenenzestig mensen verdeeld over twee bussen.
Vertrouwd met onze touroperator ‘Plantfeber Tours’ en met onze vaste chauffeurs Rinus van den Bosch en Joop Verdam. Over de A7 en de Afsluitdijk richting Kornwerderzand.
Even voor tien uur komen we aan bij het museum. In het restaurant staan koffie en gebak al klaar. Ieder is in de gelegenheid het museum te bezoeken en even te genieten op het winderige uitzichtpunt.
  Kornwerderzand
Museum Afsluitdijk Wadden Center is een markant gebouw en is als een schuimkraag op de dijk. Het Afsluitdijk Wadden Center werd op 22 maart 2018 officieel geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De provincie Friesland was opdrachtgever en hoofdfinancier. Het Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Dit is een samenwerking van de provincie Friesland (gemeenten Zuidwest-Friesland en Harlingen) en de provincie Noord-Holland (gemeente Hollands Kroon) op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme voor een vernieuwde dijk.
Met de opening werd ook het jubileumjaar van de Zuiderzeewet uit 1918 ingeluid.In de expositieruimte kunnen de bezoekers kennis maken met de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, de Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed), het IJsselmeer en de Vismigratierivier (een vispassage aan de westzijde van de Lorentzsluizen waar trekvissen doorheen kunnen zwemmen). Er is een interactief aquarium, de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely, het Stormtheater en een 4D-bioscoop met de attractie de FlyRide waar je met behulp van virtuele werkelijkheid in een hangglider een vlucht kunt maken over de omgeving.  
Franeker
Na ons bezoek gaat het verder door het Friese land. Nu richting Franeker. Ons wordt verteld over de kaatssport die al sinds de middeleeuwen wordt beoefend. Het is zelfs de meest populaire sport in Nederland geweest. Elke vijfde woensdag na 30 juni is het Sternse Slotland (foto links) in Franeker het strijdtoneel van dit sportfestijn. We rijden verder door Franeker en dan worden de bussen geparkeerd aan de rand van het cen-trum. Een wande-ling langs mooie grachtjes brengt ons bij het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium.
Eise Jelteszn Eisinga was een Nederlands amateur-astronoom, patriot en vertegenwoordiger van De Verlichting in Nederland. Hij bouwde het oudste nog werkende planetarium en is één van de historische onderwerpen in de canon van Friesland en de canon van Nederland.
Eisinga werd te Dronrijp geboren op 21 februari 1744 als zoon van een wolkammer. Hoewel hij hoogbegaafd was, mocht hij niet naar het gymnasium, want hij moest werken. Op zijn vijftiende gaf hij al een wiskundeboek uit van ruim 650 pagina's. Op zijn zeventiende gaf hij een boekje uit over de grondslagen van de astronomie. Ook zijn broer Stephanus Jeltes was geïnteresseerd in wis- en sterrenkunde. Eisinga bekwaamde zich door zelfstudie aan de Franeker Academie in wiskunde en astronomie. Hij verdiepte zich in zonnewijzers en publiceerde een boek met tekeningen van zo'n 150 zonnewijzers. Op 24-jarige leeftijd trouwde hij met Pietje Jacobs, met wie hij twee zoons kreeg.
Eelko Alta, een predikant uit Bozum, beweerde in een boekje dat de wereld in mei 1774 zou vergaan als gevolg van een samenstand van vier planeten. Eisinga kon met zijn planetarium bewijzen dat Alta dit niet juist had. In 1787 raakte hij als patriot in conflict met de prinsgezinde, plaatselijke schutterij. Eisinga vluchtte naar Duitsland. Hij vestigde zich als wolkammer te Visvliet, nadat hij te horen had gekregen dat zijn echtgenote was overleden en zijn huis verbeurd was verklaard. Nadat hij in 1791 toch nog werd uitgeleverd, is hij tot vijf jaar verbanning uit Friesland veroordeeld. Eisinga keerde terug naar Visvliet en trad daar opnieuw in het huwelijk.
Na de omwenteling in 1795 keerde hij naar Franeker terug. Eisinga werd lid van het Provinciaal Bestuur en adviseerde in een aantal commissies. Hij werd buitengewoon hoogleraar aan de Franeker Academie, tot deze in 1811 op last van Napoleon werd gesloten. Eisinga overleed op 27 augustus 1828 op 84-jarige leeftijd. Hij liet een testament na waarin hij de werking van zijn planetarium beschreef.
Na het bezoek aan het Planetarium wandelen we naar Bree-deplaats om de lunch te gebruiken bij restaurant ‘De Doelen’.
Na de lunch lopen we naar de bussen, verlaten Franeker en rijden vervolgens naar Workum.
Daar bezoeken wij het Jopie Huisman Museum

Workum
Jotje (Jopie) Huisman werd op 18 oktober 1922 te Workum geboren als jongste van een gezin met zeven kinderen. Vanaf zijn jeugd tekende Huisman wat hij om zich heen zag en wat hem raakte. Op de ambachtsschool in Sneek haalde hij het diploma voor huisschilder en in 1939 wordt hij plateelschilder bij pottenbak-kerij Aurora in Workum. In 1942 wordt hij bij een razzia opgepakt en tewerkge-steld in een werkkamp bij Kassel, maar in 1943 ontsnapt hij en duikt tot het einde van de oorlog onder in Workum. Tot 1949 leidt hij een wat ongeregeld bestaan. Dan moet hij wegens tbc een half jaar in bed blijven. In 1949 of 1950 trouwt hij met Eelkje de Boer. Uit dat huwelijk worden van 1951 tot 1964 vier kinderen geboren. Het aardewerkatelier dat Huisman in 1951 begint, gaat in 1953 failliet. Op aanraden van zijn broer Lieuwe begint hij met een handkar en een transportfiets een handel in lompen en metalen. In 1959 wordt hij vertegen-woordiger in de metaalhandel van zijn broer maar in 1963 hervat hij zijn vorige nering, nu in Herbaijum. In dat jaar exposeert hij ook zijn eerste schilderijen, bij Galerie De Blauwe Hand in Harlingen. In 1973 scheidt Jopie van Eelkje. Hij stort zich op zijn schilderwerk. Omstreeks 1974 wordt een hartkwaal vastgesteld. Na diefstal van zijn werk uit een expositie in Nuenen wil hij zijn werk niet meer laten rondreizen. Dat het werk daardoor nauwelijks nog te zien is, vormt later de aanleiding tot de oprichting van het Jopie Huisman Museum. In 1976 hertrouwt Huisman met Ietje Magré.
Op 23 juli 1985 wordt de Stichting Jopie Huisman Museum opgericht en een jaar later, op 18 maart, de Vriendenkring Jopie Huisman Museum. Op 11 april 1986 opent het eerste Jopie Huisman Museum, in het Sleenwijckhuys aan het Noard in Workum. Dat blijkt al gauw te klein voor de toeloop en op 29 februari 1992 wordt ertegenover het nieuw gebouwde museum geopend.
Huisman bewaarde schoenen, gewichten, vodden, poppen, kortom alles wat hem op één of andere manier aansprak. Hij schilderde dat minutieus na, soms bijna als een fijnschilder. Toen zijn handel in dergelijke spullen goed begon te lopen, was er geen financiële noodzaak meer tot verkoop, maar voor 1974 verkocht hij zijn werk wel, of ruilde het voor een pak paling.Van dit werk is een deel in de handel gekomen. Later verkocht hij geen schilderijen meer, maar gaf ze weg aan vrienden en aan mensen die het volgens hem verdienden. Sinds 1986 zijn de schilderijen te zien in het Jopie Huisman Museum. Vanaf de jaren negentig werd, mede door Huismans hartproblemen, het minutieuze werken te inspannend en ging hij over op ingekleurde pentekeningen en aquarel. Huisman schilderde zijn laatste doek in maart 2000. Deze kleine aquarel werd in 2010 gevonden in zijn geboortehuis aan de Trekweg.
Huisman stond ook bekend om smakelijke en soms aangedikte anekdotes, waarvan hij er enkele opschreef. Die zijn in 2011 gebundeld in het boekje Jopie de Verteller. De autodi-dacte kunstschilder en tekenaar overleed op 29 september 2000 te Groningen.

  In het museum drinken we nog een borrel. Om vijf uur rijden we via de A7 en de Afsluit-dijk terug naar de Golfbaan in Middenbeemster voor ons diner. We komen om halfzeven aan. Deze avond zijn Erny van de Kleut en Geert Heikens onze gasten.
Bij het restaurant KavelII hebben we dit jaar een lopend buffet. De heerlijkheden stonden al op ons te wachten.
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 
 

Deze dag is georganiseerd door Pie Wartenbergh (foto geheel rechts). De foto’s zijn van Lida Tol.
DE VOLGENDE BUURTBUSDAG IS OP ZONDAG 4 OKTOBER 2020.